O nás

Pôsobíme v oblasti vzdelávania, poradenstva a rozvoji ľudských zdrojov.

Naším cieľom je zvyšovanie úspešnosti našich klientov aplikovaním moderných tréningových a vzdelávacích produktov.

Poskytujeme:

 • analýzu aktuálnych individuálnych vzdelávacích potrieb
 • tvorbu, prípravu interaktívnych rozvojových programov
 • realizáciu vzdelávacích aktivít, kurzov, tréningov, školení a workshopov
 • individuálne koučovanie manažérov, mentoring
 • assessment a development centre
 • sociologické prieskumy pracovnej klímy
 • poradenskú a konzultačnú činnosť v oblasti vzdelávania ľudských zdrojov
 • poradenstvo pri vypracovávaní akreditácií vzdelávacích programov
 • spracovávame projekty financované prostredníctvom štrukturálnych fondov EÚ a iných grantových schém

Vytvárame:

 • jedinečnú možnosť profesionálnej a osobnostnej rovnováhy
 • zaujímavé komplexné riešenia vo forme produktov, vytváraných na základe špecifických potrieb klientov
 • kompaktné produkty v súlade s koncepciou ďalšieho a celoživotného vzdelávania v oblasti
 • manažmentu a personalistiky

Zabezpečujeme:

 • vysokú úroveň kvality
 • odborný realizačný tím
 • vzdelávacie produkty v súlade s najnovšími vedeckými informáciami, s trendmi v oblasti vzdelávania dospelých a s dopytom na trhu