Pôsobíme v oblasti grantového
poradenstva, vzdelávania
a rozvoja ľudských zdrojov

Výzva na predkladanie ponúk
Výstavba a zariadenie športovej haly na skalolezenie, parkour a crossfit
o.z. 4allsport

Našim cieľom je podporiť rozvoj klientov
prostredníctvom grantových programov
Európskych spoločenstiev.